Coaching
bij stress en burn-out?

Inzicht – Preventie – Herstel

 

Chronische (werk)stress zorgt voor persoonlijk leed bij medewerkers en aanzienlijke kosten voor jou als werkgever. Daarbij kan het de sfeer binnen je afdeling of bedrijf er echt onder leiden. Chronische stress zorgt voor lichamelijke klachten, psychische klachten, minder werkplezier, een lagere productiviteit en meer fouten. En dat is zonde en onnodig.  

Door het op doen van meer kennis over burn-out, het kunnen herkennen van signalen en het ombuigen van chronische stress naar vitaliteit is een hoop leed te voorkomen en juist een hoop werkplezier, creativiteit en productiviteit te behalen. En met een juiste aanpak bij Burn-out is een duurzame gezonde terugkeer mogelijk.

Burn-out en burn-out preventie 

Burn-out wordt vaak gezien als een puur psychologisch probleem, maar dit is niet het geval.

De klachten bij burn-out worden met name veroorzaakt door een ontregeld stresssysteem. De oorzaken zijn zowel te vinden in het lichaam & brein ((epi)genetica, regel-systemen, weefsels en organen), de psyche (gedrag, emoties en cognitie) en de interactie met de externe omgeving (de fysieke en sociale omstandigheden).

Preventie is dan ook daar te vinden en niet alleen bij de psyche. Het gaat om een integraal geheel en wanneer je op tijd in kan grijpen, dan kunnen Burn-out en andere chronische stress problematiek voorkomen komen.  

Mind-Sense-Go biedt doorvoor één-op-één begeleiding en workshops en trainingen voor personeel en leidinggevenden/ HR.  

Burn-out en burn-out begeleiding   

Bij burn-out heeft het stresssysteem zich aangepast aan de chronische stressconditie, waardoor het veel lichamelijke en psychische schade aanricht. Er is vaak geen ruimte in het brein en lijf om te werken aan de psychologische factoren. Immers het geheugen en de concentratie zijn meestal aangetast wanneer chronische stress overgaat in burn-out. Als de fysieke component wordt overgeslagen is de kans groter dan iemand niet helemaal van een burn-out hersteld en/ of snel terug kan vallen nadat hij of zij hersteld leek. 

Het is dan ook zaak eerst de roofbouw te stoppen en reserves aan te gaan vullen. Ervoor te zorgen dat het herstelvermogen weer wordt bevorderd. En zodra iemand zover is, gaan werken aan psycho-educatie, zelfmanagement en re-integratie. De tijdsduur van een traject hangt af van de mate van stress & burn-out. 

 

sWe maken vaak onderscheid in drie stadia. Lichte klachten, matige/zware klachten (overspannen) of zware klachten (burn-out). De begeleiding wordt volledig aangepast aan waar iemand zich bevind en hoe zijn of haar herstelvermogen is.  

In de begeleiding schenken we aandacht aan zowel het fysieke, mentale als het gedragsmatige component. Het is een effectieve en integrale methode, die gebaseerd is op recent psycho-biologisch stressonderzoek. Voor organisaties is een resultaatgerichte aanpak van burn-out in deze tijd van personeelstekorten en goed werkgeverschap erg belangrijk! Gezonde en gelukkige werknemers brengen ook de beste ideeën en prestaties met zich mee. 
 

Kosten burnout

Werkstress zorgt voor persoonlijk leed bij medewerkers en aanzienlijke kosten voor werkgevers. Burn-out en stress-gerelateerde klachten komen in toenemende mate voor in Nederland. In 2018 hadden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten. En de kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn opgelopen tot 2,8 miljard euro per jaar (bron TNO).  De gemiddelde kosten bij 220 dagen uitval van een medewerker bedragen ruim € 86.000 (afgerond bron ARBOned).

Investeren in een goed begeleid burnout traject en in preventie verdient zich dus altijd terug. Niet alleen qua kosten, maar zeker qua goed werkgeverschap en het behouden en wellicht juist creëren van een beter contact met de werknemer.

 

Over mij

Ik ben Maike Korte. Als leefstijlcoach, stress & burn-outcoach en hoogsensitiviteit expert ben ik gespecialiseerd in slimme, creatieve mensen die van binnen struggelen. Ik help ze te begrijpen hoe ze in elkaar zitten, zodat ze zichzelf weer gaan waarderen en ze krijgen wat ze nodig hebben om tot bloei te komen. Daar kan ook een talentenscan bij te pas komen en extra psyche-educatie over bijvoorbeeld hoogsensitiviteit en hoe een anders werkend brein en zenuwstelsel en stress & burn-outklachten met elkaar verband kunnen houden, maar ook hoe iemand hier juist voordeel uit kan halen. 

Daarbij vind ik het erg belangrijk om in te zetten op preventie om zo een heleboel leed aan zowel de kant van de werknemer als werkgever te voor komen. Daarom biedt ik naast één-op-één begeleiding ook workshops op maat aan voor werknemers, maar juist ook voor HR en leidinggevenden. Zodat het risico op burn-out op de werkvloer verkleint wordt en er meer bevlogenheid en energie ontstaat.

Wilt u na het lezen over de CSR-methode meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie?
Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakings- en adviesgesprek.  

Individuele Burnout begeleiding

Psycho-biologische coaching op maat bij stress, overspannenheid en burn-out. 

 

 

Burn-out preventie training voor medewerkers

Een effectieve training waarin medewerkers hun eigen stress & burn-out signalen gaan herkennen en praktische oefeningen mee naar huis krijgen om chronische stress te doorbreken. 

 

Burn-out preventie op de werkvloer (training voor HR - leidinggevenden - MT)

Een effectieve training van 3 workshops waarin we gaan inzetten op herkennen van burn-out signalen op de werkvloer, hoe je hier als leidinggevende of binnen de HR goed mee om kan gaan en hoe je iemand kan begeleiden die met een burn-out thuis zit. 

Wil je kennismaken? Heb je vragen?

Ik kom graag met je in contact!